جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تمرهندی

میوه درختی استوایی در هند و کشورهای عرب با خواص دارویی

تمساح

نام عربی عام برای انواع خزندگان سوسمارْ مانند بزرگ، آبزی و گوشتخوار که در حاشیه رودها، دریاچه ها و تالابهای مناطق استوایی و گرمسیر جهان زندگی می کنند.

تمساح، دریاچه

یکی از مجموعه باتلاقها و مردابها در ناحیه دلتای نیل شرقی در مصر

تمسخر --> سُخره

تُمشُقی --> سَکایی، زبان

تِمِشوار

شهر و مرکز ولایتی در مجارستان در دوره عثمانی

تمغا

واژه ترکی- مغولی به معنای داغ،‌ مهر و نشان؛ نیز گونه ای مالیات

تمکین (1) --> تلوین و تمکین

تمکین (2) --> نشوز

تمکین بخارایی، عبدالرحمان

از شاعران فارسی گوی بخارا (قرن13)

تملیک --> مالکیت

تِمْنِه

بزرگترین گروه قومی در سیرالئون

تموچین --> چنگیزخان

تموز

اولین ماه تابستان در برخی گاهشماریها و نیز نام یک رب النوع

التمهید

از مهمترین آثار در حوزه کلام اشعری نوشته قاضی ابوبکر باقلانی متکلم (قرن4و 5)