جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تمام بن غالب

لغت شناس اندلسی (قرن5)

تمبر

کاغذی کوچک و بهادار با علامت رسمی به نشانه‌ دریافت وجه مخارج حمل نامه یا محمولات پستی و پرداخت مالیات و عوارض - در جهان اسلام - تمبر در ایران

تُمبکتی، احمدبابا --> تنبکتی، احمد بابا

تمبوکتو

شهری با اهمیت تجاری و آموزشی در غرب افریقا

تمتام، محمد بن غالب

محدث بصری (قرن3)

تمتامی، ابومحمد --> تمتام، محمد بن غالب

تمتع --> نکاح؛حَجّ

تمثیل (1)

اصطلاحی در علم بیان

تمثیل (2)

اصطلاحی در منطق

تمثیل (در قرآن و حدیث) --> امثال قرآن

تمدن، نشریه

نشریه ای سیاسی و اجتماعی متعلق به نخستین سالهای مشروطیت (قرن14)

تمدن اسلامی --> اسلام

تمر --> خرما

تِمُرتاش بن ایلغازی --> اَرْتُقیان

تِمِرتاشی، محمد بن عبدالله

اصولی و فقیه حنفی فلسطینی (قرن10و11)