جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تکیه

مکان گردآمدن صوفیان، مزار مشایخ صوفیه، اقامتگاه موقت صوفیان در سفر، مهمانپذیر رایگان در شهرهای زیارتی، و بویژه در ایران محل برگزاری مراسم سوکواری پیشوایان دین بویژه سوکواریهای ماه محرم و اجرای تعزیه

تکیه دولت

بنایی که برای اجرای تعزیه و برگزاری مراسم سوکواری و روضه خوانی ایام عاشورا در تهران برپا می شد.

تگرگ

از عوارض جوی

تگودار، احمد

سومین ایلخان مغول در ایران (قرن 7)

تگین

لقب ترکی قدیمی به معنای شاهزاده

تَلّ العَمارنَه

محلی در ساحل راست رود نیل، مقابل شهر کوچک ملوی در استان (محافظه) مینیا

تَلّ الکَبیر

آبادی نسبتآ جدیدی در دلتای رود نیل در مصر

تلاوت

واژه و اصطلاحی قرآنی

تِلّ باشر

قلعه و شهر حصارداری در سرزمینهای مرزی شمال سوریه، در جنوب ترکیهء کنونی

تل بکون --> بَکُون، تل

تلبیس

اصطلاحی در عرفان

تلبیس ابلیس

کتابی به عربی در رد و نقد اصحاب عقاید و طوایف از جمله فیلسوفان و صوفیان، تألیف ابن جوزی عالم و واعظ حنبلی (قرن6)

تلبیه --> اِحرام؛حَجّ

تلخک --> دلقک

تلخه رود

رودی دائمی در استان آذربایجان شرقی