جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تکفیر

اصطلاحی در کلام و فقه به معنای نسبت کفر دادن به مسلمان

التکفیر و الهجرة --> جماعت المسلمین

تکفین --> خاکسپاری

تُکُلُر

نام شاخه ای از قوم فُلبه (فولانی) که در فوتا تورو، درهء میانی رود سنگال، زندگی می کنند و به علت فعالیتها و تبلیغات اسلامی در مناطق دیگر، شهرت یافته اند.

تکلم --> کلمه (2)؛کلام

تَکَلو

طایفه ای ترک در ایران و عثمانی

تکلیف

از مفاهیم دینی - در قرآن و حدیث - در فلسفه

تکملة الاخبار --> عبدی شیرازی، زین العابدین علی

تکویر، سوره

هشتاد و یکمین سورهء قرآن کریم در ترتیب مصحف

تکوین --> عالَم

تَکَه

ایل بزرگ ترکمن

تکه اوغوللری

خاندان حکومتی ترکمن در ایالت و امیرنشین تکه ایلی در جنوب آناطولی (قرن8و9)

تکّه اِیلی

منطقه ای در آناطولی جنوبی در پیرامون خلیج انطالیه/ آنتالیا

تکّه لو --> تَکَلو

تکیرداغ

شهر و بندری در ترکیه،‌ در کرانه اروپایی دریای مرمره، نیز مرکز اداری «ایل» (استان)ی به همین نام