جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تقی الدین حصنی، ابوبکربن محمد

محدث و زاهد و فقیه شافعی دمشقی (قرن8و9)

تقی الدین راصد، محمد بن معروف

دانشمند برجسته و جامع الاطراف صاحب اثار متعددی در زمینه ستاره شناسی، ریاضیات، مکانیک و مهندسی، نورشناسی، پزشکی، و بازداری (قرن10)

تقی الدین عمربن شاهنشاه --> ایَوبیان

تقی الدین فارسی

ریاضی دان، منجم، پزشک، ادیب و شاعر ایرانی (قرن 8)

تقی الدین کاشی --> خلاصة الاشعار و زبدة الافکار

تقی الدین محمد ذکری --> خلاصة الاشعار و زبدة الافکار

تقی الغَّزی --> تمیمی، تقی الدین بن عبدالقادر

تقی خان مجدالملک

از رجال دورهء ناصرالدین شاه تا احمدشاه قاجار (قرن13و14)

تقی زاده، سید حسن

از رهبران انقلاب مشروطیت ایران، از رجال سیاسی بحث انگیز معاصر و از شخصیتهای علمی- فرهنگی (قرن13 و14)

تقیه

اصطلاح دینی به معنای ابراز داشتن عقیده یا انجام دادن کاری برخلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص

تقیه اَرمَنازیه

شاعرهء دمشقی (قرن6)

تقیید --> مطلق و مقیّد

تکاب

شهرستان و شعری در استان آذربایجان غربی

تکاثر، سوره

یکصد و دومین سورهء قرآن کریم

تکاثف و تخلخل --> جسم