جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تقلید (1)

اصطلاحی در فقه

تقلید (2)

مراسم شمشیربستن سلاطین عثمانی در یکی از نخستین روزهای جلوس

تُقمَق

شهری در جمهوری قرقیزستان

تقنین --> دین؛شریعت

تقوا

اصطلاحی دینی و اخلاقی - در قرآن و تفاسیر - در احادیث و روایات - در تصوف و عرفان

تقوی، سید نصرالله اخوی تهرانی

سیاستمدار، ادیب و شاعر (قرن13و14)

تقویم

تعیین موضع حقیقی خورشید بر دایرة البروج در مواقع گوناگون سال که رکن اصلی استخراج گاهنامه بوده است. - واژه شناسی - ارکان گاه شماریها - گاه شماری در کشورهای حوزه تمدن اسلامی - گاه شماری دوازده حیوانی - گاه شماری سلوکی - گاه شماری یهودی و مسیحی - تاریخگذاری

تقویم الابدان فی تدبیرالانسان

کتابی در پزشکی به عربی ابن جزله (قرن5)

تقویم الایمان

کتابی فلسفی نوشته‌ سید محمدباقر میرداماد، حکیم و فقیه (قرن10و11)

تقویم البلدان

کتابی جغرافیایی به عربی تألیف ابوالفداء، حکمران حماة (قرن8)

تقویم التواریخ

کتابی مختصر در تاریخ عمومی از ابتدای عالم تا نیمهء قرن یازدهم، نوشتهء مصطفی بن عبدالله چلبی معروف به حاجی خلیفه، مورخ و مؤلف ترک (قرن11)

تقویم الصّحّة

مهمترین و معروفترین نوشته حکیم عیسوی بغدادی مشهور به ابن بطلان (قرن5)

تقویه

از مدارس بزرگ شافعیان در دمشق، در عصر ایوبیان (قرن6)

تقی الدین اوحدی --> بلیانی، تقی الدین محمد بن سعدالدین

تقی الدین بن حجه --> ابن حِجِه، ابوبکر بن علی