جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تفسیر سلمی --> حقائق التفسیر

تفسیر سورآبادی

تفسیر کهن قرآن کریم به فارسی نوشته ابوبکر عتیق بن محمد هروی نیشابوری، مفسر کرامی (قرن 5)

تفسیر سید احمد خان

کتابی مشهور در میان تفسیرهای جدید قرآن، با روش علمی، تألیف مصلح هندی سید احمدخان (قرن12)

تفسیر صافی --> فیض کاشانی، ملامحسن

تفسیر طبری

یکی از قدیمیترین و جامعترین تفسیرهای قرآن اثر محمدبن جریر طبری (قرن3)

تفسیر طنطاوی

کتابی در تفسیر قرآن کریم نوشته طنطاوی جوهری، مفسر و عالم دینی (قرن 13 و 14)

تفسیر علی بن ابراهیم قمی

تفسیری مأثور از علی بن ابراهیم بن هاشم قمی، محدث و فقیه امامی (قرن 4)

تفسیر عیاشی

از تفسیرهای کهن امامی متعلق به عصر غیبت صغرا، تألیف ابونصر محمد بن مسعود عیاشی (قرن 3)

تفسیر فرات کوفی

تفسیری روایی به عربی از ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی،‌محدث و مفسر شیعی (قرن 4)

تفسیر قرطُبی

تفسیری با گرایش فقهی نوشته ابوعبدالله محمدبن احمد انصاری قرطبی، مفسر و فقیه مالکی (قرن7)

تفسیر کبیر

تفسیری کلامی نوشته فخرالدین رازى، متکلم و مفسر اشعری (قرن6و7)

تفسیر گازر

تفسیر فارسی قرآن از ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی، مفسر امامی (قرن 8)

تفسیر مابعدالطبیعة

شرح مبسوط ابن رشد بر کتاب مابعدالطبیعه (متافیزیک) ارسطو (قرن 6)

تفسیر مجاهد --> مجاهد بن جَبر مکی

تفسیر ملاّصدرا

مجموعه ای از تفاسیر برخی از سوره های قرآن به عربی از ملاصدرا (قرن11)