جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تغلّب --> حکومت در اسلام؛خلافت

تغلب

از قبایل بزرگ و مشهورِ عربِ عدنانی

تغلبی --> عمرو بن کلثوم

تُغلق تیمور

مؤسس حکومت تغلق تیموریان در مغولستان (قرن8)

تغلق شاهیان --> تُغلقیه

تُغلقیه

سلسله سلاطین مسلمان حاکم در دهلی از 720 تا 815

تفاخر --> مفاخره (2)

تفأل و تطیر

از روشهای کهن پیش بینی، متداول در برخی جوامع پیشین که آثار آن در برخی فرهنگها به جا مانده است.

تفت

شهرستان و شهری در استان یزد

تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر

فقیه، متکلم، منطق دان و ادیب خراسانی (قرن8)

تفتان

کوه آتشفشانی نیمه فعال در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان

تفتیش --> تجسّس؛بازرسی

تفرش

شهرستان و شهری دراستان مرکزی

تفرشی، آقاصادق --> هجری تفرشی

تفرشی، ابوالحسن --> بهرامی، ابوالحسن خان