جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

التعریفات

رساله ای به عربی درباره اصطلاحات معارف و علوم در دوره اسلامی، از میرسید شریف جرجانی، متکلم و ادیب و منطقی (قرن8و9)

التعریف بطبقات الامم --> قاضی صاعد اندلسی

تَعِزّ

شهر عمده ناحیه کوهستانی جنوب یمن

تعزیر

نوعی مجازات شرعی و قانونی که در آن میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می کند.

تعزیه

نوعی نمایش مذهبی و سنّتی ایرانی شیعی، عمدتاً درباره شهادت امام حسین و مصائب اهل بیت علیهم السلام

تعصیب --> عول و تعصیب

تعطیل

اصطلاحی در کلام و عرفان اسلامی

تعقید

اصطلاحی در علم بلاغت به معنای پیچیده کردن سخن و دشوارگویی

تعقیم --> بارداری و باروری

تعلیق (1)

نوعی خط تودرتو و پیچیده، بر گرفته از خط توقیع و رِقاع

تعلیق (2) --> عقد؛طلاق؛اِسناد (2)

التعلیقات

نام دو رساله فلسفی، یکی از فارابی و دیگری از ابن سینا، هر دو به عربی

تعلیقه نویسی --> حاشیه نویسی

تعلیقی زاده، محمد بن محمد فناری

تاریخ نگار دربار عثمانی (قرن10)

تعلیمات اجباری

قانونی که طبق آن همه اتباع هر کشور موظف اند دوره آموزش عمومی، شامل مقدمات علوم گوناگون، را بگذرانند.