جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تعایشی، عبدالله بن محمد

رهبر حکومت مهدیون در سودان، بعد از مهدی سودانی (قرن13و14)

تعبدی --> تَوَصُّلی

تعبیرخواب --> خوابگزاری

تعدد زوجات

نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است.

تعدی --> فعل (1)

تعدیل --> جرح و تعدیل

تعدیل زمان

اصطلاحی در نجوم، به معنای اختلاف زمانی میان رسیدن خورشید حقیقی و خورشید میانگین به نصف النهار ناظر در هر روز سال

تعدی و تفریط --> ضَمان

تعذر تسلیم --> خیارات

تعرّب --> جاهلیت

التَعّرُف

کتابی مهم در تصوف به عربی، تألیف ابوبکر محمد بخاری کلاباذی، صوفی و فقیه حنفی (قرن4)

تَعریب

عربی کردنِ کلمه غیرعربی و به ساختار عربی در آوردن آن - مباحث تاریخی

تعریض --> کنایه

تعریف

اصطلاحی در منطق و فلسفه

تعریف (در نحو) --> معرفه