جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تَسییر

اصطلاحی در احکام نجوم دوره اسلامی به معنای سیر فرضی جرم یا نقطه ای فرضی در آسمان تا جرم یا نقطه فرضی دیگر، برای پیش بینی طول عمر افراد و اوقات خوش یمن و بد یمن و مانند اینها

تشبیب --> قصیده

تشبیه

یکی از صنایع دانش بیان

تشبیه و تنزیه

دو اصطلاح در حدیث و کلام و عرفان اسلامی

تشبیهی کاشی، میر کمال الدین علی اکبر

شاعر فارسی گوی شبه قاره (قرن10)

تشت دار --> طشت دار

تشخّص

اصطلاحی در فلسفه، از عوارض ذاتی موجود بما هو موجود و از معقولات فلسفی

تشخیص --> استعاره

تشخیص مصلحت نظام، مجمع --> مجمع تشخیص مصلحت نظام

تشری/ تشرین

تشرین اول، تشرین آخر، نام چند ماه پاییزی نزد اقوام گوناگون بین النهرین و آسیای صغیر از روزگار باستان تا امروز

تشریح

از مسائل مستحدثه فقهی

تشریع --> دین؛شریعت

تشریف --> خِلعت

تشریفات --> جلوس؛سَلام؛مراسم؛بار

تشریق، ایّام

نام سه روزِ بعد از عید قربان: یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذیحجّه