جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تستری، سهل --> سهل تُستَری

تستری، شهاب الدین عبدالله --> شوشتری، شهاب الدین عبدالله

تستری، عبدالله بن حسین

ملقب به عزالدین، از عالمان امامیه دوره صفوی (قرن11)

تستری، فیض الله عصاره

دانشمند جامع الاطراف و مترجم آثاری در طب شرعی از عربی به فارسی (قرن11)

تسطیح

اصطلاحی که در نجوم به معنای تصویر کردن دوایر و نقاط از کره آسمان و در جغرافیا به معنای تصویر کردن مواضع شهرها و دوایر جغرافیایی از کره بر صفحه است.

تسعیر

اصطلاحی در فقه به معنای قیمت گذاری اجباری بر کالای مورد معامله

تسلسل

اصطلاحی در فلسفه و کلام

تسلیط، قاعده

اصطلاحی در علم فقه

تسلیم

اصطلاحی در عرفان و اخلاق

تِسَلیه --> تِسالی

تسنّن --> اهل سنت

تَسنیم

چشمه ای در بهشت، مذکور در قرآن کریم

تسو/ تسوج / تسوگ --> طَسّوج

تسوج

شهری در بخش انزاب شهرستان شبستر در شمال غربی استان آذربایجان شرقی؛ نیز یکی از تقسیمات جغرافیایی قدیم

تسویه

اصطلاحی عرفانی