جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تزویر --> سند (2)

تزییف --> جعل؛سکّه

تساخور

قومی لزگی و سنّی مذهب در شرق قفقاز

تِسالی

منطقه ای در یونان مرکزی در حوضه آبریز دریای اژه که محدود است از شمال به مقدونیه، از مشرق به دریای اژه، از جنوب به استریا هِلاس و از مغرب به اپیروس

تسامح در ادله سنن

مسئله ای اصولی به معنای سهل گیری نسبت به مستندات احکام مستحب

تساوی --> نسب اربع

تسبیب

اصطلاح در فقه و حقوق

تسبیح (1)

اصطلاح دینی - در قرآن و تفاسیر در احادیث و روایات

تسبیح (2)

مهره هایی به رشته کشیده شده برای شمارش ذکر و دعا

تسبیحات اربعه --> ذِکر

تسبیح و تقدیس

دو اصطلاح عرفانی، هر دو بر گرفته از آیه 30 سوره بقره و ذکر "سبوحٌ قُدّوسٌ رَبُّ الملائکة و الروح"

تُستَر --> شوشتر

تستری، اسدالله --> کاظمی، اسدالله

تستری، بدرالدین محمد بن اسعد

فقیه شافعی و استاد منطق و حکمت (قرن8)

تستری، حسن --> کاظمی، اسدالله