جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تِرهوت

ناحیه ای تاریخی در شمال ایالت بِهار هندوستان

تریاق --> پادزهر

تریاک

مادّه ای قهوه ای رنگ، تلخ، مُخدّر و اعتیادآور - واژگان - تاریخچه تریاک در ایران

تریاکی حسن پاشا --> حسن پاشا تریاکی

تریاکی محمد پاشا --> محمد پاشا تریاکی

تریپولی/ تریپولیس --> طرابلس شام

تُرَیکی، محمد بن احمد

فقیه مالکی اهل تونس (قرن9)

تَریم

شهری در حضرموت

ترینیداد و توباگو، مسلمانان

کشوری کوچک در جنوب دریای کارائیب

ترینی قندهاری، نظام الدین --> قواعد العرفاء و آداب الشعراء

تزاحُم

اصطلاحی در اصول فقه و فقه

تزکیه

اصطلاحی دینی و اخلاقی - در حدیث - در عرفان

تزکیه (اصطلاح علم رجال) --> جرح و تعدیل

تَزوک --> توزوک

تزوکات تیموری

کتابی تاریخی به فارسی منتسب به تیمور گورکانی و تحریر ابوطالب حسینی تربتی