جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ترمذی، محمد بن احمد

محدّث و فقیه شافعی (قرن3)

ترمذی، محمد بن عمر --> ابوبکر ورّاق

تِرمِه

نوعی پارچه نفیس غالباً از کرک یا پشم یا ابریشم با نقوش تزیینی سنّتی، بیشتر بته جقه

تِرناتِه

شمالی ترین جزیره از یک رشته جزایر آتشفشانی در مغرب هلماهرا در شمال شرقی اندونزی

ترنج

از نقشهای کهن اسلامی و ایرانی، بیشتر برای تزیین جلد و صفحات کتابها بویژه قرآن کریم، و نیز تزیین قالی و اشیای دیگر

ترنج (میوه) --> بادرنگ

ترنجان --> بادرنگبویه

ترنجبین

داروی ملین مزاج و ششها

ترنچی

قومی مسلمان و ترک برخاسته از واحه کاشغر در جنوب سین کیانگ که اکنون نیز برخی از افراد این قوم در آنجا سکونت دارند.

تِرِنْگانو

ایالتی در مالزی، واقع در ساحل شرقی مالایا

تِرنووو

نام عثمانی شهری در شمال بلغارستان

ترویه --> حَجّ

تره

نام دو گیاه خوراکی از جنس آلیوم از تیره سیریان

تره تیزک

گیاهی خوراکی از تیره چلیپاییان با نام علمی لپیدیوم ساتیوم

تَرَه کی، نورمحمد

سیاستمدار و رئیس جمهور افغانستان در 1357و 1358ش