جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ترکمنستان

کشوری در جنوب غربی آسیای مرکزی

ترکمن صحرا --> دشت ترکمن

ترکه اصفهانی، خاندان

خانواده ای اهل علم در سده های هفتم تا دهم (7-10)

ترکهای جوان

جریانی سیاسی از اوایل دهه1270تا 1336/ 1860ـ 1918 در ترکیه عثمانی

ترکی، زبان و ادبیات

- زبانهای ترکی الف) مقدمه ب) جایگاه تکوینی ج) ویژگیهای ساختاری د) زبانهای ترکی قدیم ه) زبانهای ترکی امروزی - ادبیات ترکی الف) پیش از اسلام ب) پس از اسلام ج) دوره جدید د) ادبیات در زبانهای ترکی خارج از ترکیه

ترکی، علی بن بکمش

نحوی بغدادی (قرن6و7)

ترکی السعودی --> آل سعود

ترکیب --> بسیط و مرکب

ترکیب بند --> ترجیع بند

ترکیه

کشوری اسلامی در جنوب غرب آسیا و محل تلاقی دو قاره آسیا و اروپا، مشتکل از بخشهای مرکزی دولت عثمانی. - جغرافیا - تاریخ سیاسی

ترمانینی

خاندانی از علما و فقها و مفتیان شافعی حلب (قرن13و14)

تِرمِذ

شهر و بندری تاریخی در ماوراءالنهر، امروزه در جمهوری ازبکستان، مرکز ولایت سرخان دریا

تِرمِذی، ابوعبدالله محمد بن علی

ملقب به حکیم، محدّث، مؤلف و از عرفای بزرگ ترمذ (قرن3و4)

تِرمِذی، ابوعیسی محمد بن عیسی

محدّث مشهور اهل سنّت و نویسنده کتاب الجامع الصحیح معروف به سنن ترمذی، از صحاح ستّه (قرن3)

تِرمِذی، برهان الدین حسین محقق

عارف ترمذی (قرن 8)