جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ترخان

منصب و عنوانی تشریفاتی در میان ترکان بویژه در دوره مغول

ترخان، عبدالحق حامد --> عبدالحق حامد ترخان

تُرَخان بیگ

فرمانده عثمانی، مرزبان و فاتح تِسالی (قرن9)

ترخون

گیاه کوچک خوشبو، دارای خواص درمانی

ترخیم

اصطلاحی در نحو

ترسا

واژه ای پُرکاربرد در ادب فارسی، به معنای مسیحی و نصرانی، خاصه عابد مسیحی

تِرسانه

واژهای ترکی به معنای کارگاه کشتی سازی، زرادخانه نیروی دریایی

ترسُّل --> انشاء

ترسی، عبداللطیف بن ابی طاهر --> عبدالقادر گیلانی

تُرشی

نوعی پرورده تره بار، میوه و بعضی مواد دیگر در سرکه و بندرت آبغوره و آبلیمو

تُرشیز

ناحیه و شهری قدیمی در جنوب غربی مشهد در استان خراسان

ترصیع (1) --> جواهرسازی؛تذهیب

ترصیع (2) --> محَسنات بدیعی

تَرَقُفی، ابومحمد عباس بن عبدالله

محدث و فقیه عراقی (قرن3)

ترقی، نشریه

عنوان دو نشریه سیاسی و اجتماعی - نشریه ای در دوره مشروطه - نشریه ای در دوره پهلوی