جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ترانه (از اقسام شعر) --> رُباعی

ترانه (در موسیقی) --> تصنیف

تراونیک

شهری در مرکز بوسنی (بوسنه)، واقع در شمال غربی سارایوو، در دره تنگ لاشوا

تراویح

اصطلاحی در فقه اهل سنّت

تُرب

ریشه خوراکیِ گیاهی یکساله با نام علمی رافانوس، از تیره چلیپاییان با بعضی مصارف دارویی

تربت (1)

اصطلاحی در فرهنگ شیعی

تربت (2) --> بقعه

تربت جام

شهرستان و شهری در استان خراسان

تربت حیدریه

شهرستان و شهری در استان خراسان

تربتی، حسین

از علمای امامیه، صاحب آثاری در فقه و کلام و اصول و حدیث (قرن13)

تربیت --> تزکیه

تربیت، روزنامه

نخستین روزنامه غیر دولتی ایران

تربیت، محمد علی

ادیب، کتابشناس، مورخ و دولتمرد تبریزی (قرن14)

تربیع

قرار گرفتن ماه در وضعی که نیمی از قرص آن روشن دیده شود.

تربیع دایره

مسئله ای در هندسه درباره ترسیم مربعی که مساحتش با مساحت دایره ای مفروض برابر باشد.