جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تخت جمشید

نام رایج آثار کاخ های هخامنشی در حاشیه شرقی جلگه مرودشت فارس و 57 کیلومتری شمال شرقی شیراز

تخت حوضی، نمایش --> سیاه بازی

تخت روان --> کجاوه

تخت سلیمان

مجموعه آثاری باستانی ـ تاریخی در جنوب آذربایجان غربی، بین بیجار و میاندوآب

تخت سلیمان، کوه

قله ای به ارتفاع 4650 متر در رشته کوههای البرز مرکزی

تخت طاووس --> تخت؛جواهرات سلطنتی

تخت فولاد

گورستانی بسیار مشهور و مورد احترام در اصفهان

تخت مرمر

از قدیمترین بناهای سلطنتی تهران و نیز نام تختی در مجموعه کاخ گلستان

تُختمیش --> توقتَمِش

تخته چیها

گروهی قومی، احتمالاً ترکمن تبار، با رسم ازدواج عمدتاً درون قبیله ای

تخته قاپو

یکجانشینی اجباری صحراگردان یا ایلات کوچرو

تخته نرد --> نَرد

تختی، غلامرضا

ملقب به "جهان پهلوان"، از قهرمانان بنام ورزش کشتی ایران و از شخصیت های بسیار محبوب مردم

تخریج

اصطلاحی در علم حدیث به معنای آوردن حدیث در کتاب حدیثی، و نیز راهنمایی به موضع حدیث در مصادر اصلی

تخصیص --> عام و خاص