جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تحقیق ماللهند

کتابی درباره عقاید دینی، آرای فلسفی، ادبیات، تقویم، نجوم، جغرافیا، و آداب و رسوم هندی، به عربی، تألیف ابوریحان بیرونی (قرن 5)

تحکیم (1)

واقعه ای در جنگ صِفّین

تحکیم (2) --> قضاء

تحلیف --> قضاء؛حِلف؛قَسَم (1)

تحلیل --> نکاح؛طلاق؛برده و برده داری

تحلیل و تقسیم --> حَد

تحمل حدیث

اصطلاحی در علوم حدیث، به معنای فراگرفتن و شنیدن حدیث از راههای معین

تحمید

گفتن یا نوشتن "الحمدللّه" یا "الحمدللّه رب العالمین"

تَحَنُّث

سنّتی پیش از بعثت که طی آن پیامبر اکرم (ص) هرسال مدتی را در غار حرا به خلوت و عبادت می گذراند.

تحویل (1)

اصطلاحی نجومی به معنای منتقل شدن نقطه ای در آسمان از آخر برجی به آغاز برج دیگر در جهت توالی بروج؛ نیز اصطلاحی در ریاضیات دوره اسلامی

تحویل (2)

اصطلاحی حدیثی به معنای انتقال از سندی به سند دیگر

تخار

ولایتی در شمال شرقی افغانستان

تُخارستان

منطقه ای در امتداد سواحل جنوبی جیحون وسطا و علیا

تخاری، زبان

شاخه ای مستقل از خانواده زبانهای هندواروپایی که در حوضه رود تاریم در شمال ترکستان چین رواج داشت.

تخت

نشیمنگاهی چوبی یا فلزی یا سنگی، معمولاً دارای چهار پایه،از ملزومات تاجگذاری