جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تبریز

شهرستان و شهری در استان آذربایجان شرقی

تبریز، روزنامه

روزنامه ای محلی که به طور ناپیوسته از 1289ش/ 1328ق تا اواسط دهة 1340ش در تبریز منتشر می شد.

تبریز، قیام --> ستّارخان

تبریز، مکتب

از مکاتب نگارگری ایران در شهر تبریز در دوره ایلخانان و جلایریان و ترکمانان قراقوینلو و آق قوینلو و صفویان

تبریزی، احمد بن محمد

مورخ و شاعر ایرانی (قرن8)

تبریزی، حاج ملاعلی

مشهور به واعظ خیابانی، عالم و ادیب و واعظ شیعی (قرن14)

تبریزی، رفیع الدین --> نظام العلمای تبریزی

تبریزی، شیخ جلال الدین --> جلال الدین تبریزی

تبریزی، علی بن عبدالله

عالم شافعی ایرانی (قرن7و8)

تبریزی، محمد بن عبدالله --> خطیب عُمری تبریزی، محمد بن عبدالله

تبریزی، محمدرضا بن عبدالمطلب

فقیه، خطیب، خوشنویس و شاعر شیعی (قرن12)

تبریزی، محمدزمان بن کلبعلی اصفهانی

فقیه و عالم شیعی ایرانی (قرن12)

تبریزی، مظفربن ابی الخیر

فقیه و اصولی شافعی ایرانی (قرن7)

تبریزی، ملا رجب علی

عارف و حکیم شیعی ایرانی (قرن11)

تبریزی، میرزا آقا

اولین نمایشنامه نویس فارسی زبان (قرن14)