جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تایباد

شهرستان و شهری در استان خراسان

تایبادی، زین الدین ابوبکر

عارف ایرانی (قرن8)

تایلند، مسلمانان

تایلند (سابقاً سیام) کشوری است به مساحت 514000کیلومتر مربع در جنوب شرقی آسیا

تایی ها --> تایلند، مسلمانان

تائیه ابن عامر

قصیده ای عرفانی به عربی سروده ابوالفضل عزالدین عامربن عامر بصری، حکیم و عارف و ادیب (قرن 8)

تائیه ابن فارض

معروف به نظم السلوک یا نظم الدُرّ، قصیده ای عرفانی در احوال و مراتب سلوک، سروده ابن فارِض

تائیه دعبل

قصیدهای در مدح و رثای اهل بیت علیهم السلام سروده دِعبِل خُزاعی

تَب

افزایش دمای تن آدمی نسبت به دمای عادی آن (معمولاً ْ37 سانتیگراد) به علتهای گوناگون

تبابعه --> تُبَّع

تبادر

اصطلاحی در اصول فقه، در مبحث الفاظ

تبادکانی، شمس الدین

از محدثان و عارفان شافعی مذهب (قرن9)

تبارک، سوره --> مُلک، سوره

تباشیر

(یا طباشیر)، مادّه ای عمدتاً سیلیسی، بلورْمانند، شیری رنگ، نسوز در آتش، که در بَندهای ساقه های میانْ تهیِ نوعی خَیزران (یا بامْبو) به نامِ علمی بامبوزا آروندیناکئای که بیشتر در هند می روید، متحجّر میشود، و دارای خواصی دارویی دانسته می شد.

تَبّان، محمد بن عبدالملک

متکلم شیعی (قرن4و5)

تبانیان

(یا آل تَبّان)، دودمانی از دانشمندان سیاست پیشه حنفی مذهب خراسان (قرن4و5)