جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تالش

(یا طالش)، منطقه ای در ایران (استان گیلان) و جمهوری آذربایجان، نیز نام رشته کوه، قوم، و گویشی منسوب به آن - منطقه ای در گیلان - منطقه ای در جمهوری آذربایجان - رشته کوه تالش - گویش تالشی - قوم تالش

تالش (شهرستان) --> طوالش

تالشی، گویش --> تالش

تالقان

شهری تاریخی و مرکز ولایت تَخار در شمال افغانستان

تالیکوتا

شهر کوچکی در دکن مرکزی سده های میانه

تامَسنا

نامی باستانی برای دشت ساحلی اطلس در مراکش که رودخانه های بورقراق (بورگرگ) و امّ الربیع، از سَلا تا مراکش آن را احاطه کرده اند.

تأمینات --> نیروی انتظامی

تانزانیا

کشوری در مشرق افریقا

تأنیس --> هیبت و انس

تاورنیه، ژان باتیست

سیاح فرانسوی در قرن هفدهم/ یازدهم که به سبب سفرهای متعددش به ایران و هند و آسیای صغیر شهرت دارد.

تأویل

واژهای قرآنی و اصطلاحی در علوم قرآنی و تفسیر و حدیث و سپس اصول فقه و کلام و فلسفه و عرفان - واژه شناسی - مباحث کلامی و فلسفی - مباحث عرفانی

تأویل الحدیث

اصطلاحی در علوم حدیث

تأویل رویا --> خوابگزاری

تاهَرت

شهری در الجزایر، مشهور به الحدیثه (نو) در مقابل القدیمه(کهنه) که در نُه کیلومتری شمال شرقی آن واقع است.

تاهرتی --> غزنویان؛فاطمیان