جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تاریخ یعقوبی

از قدیمترین تاریخهای عمومی به عربی، نوشته احمدبن ابی یعقوب بن جعفر بن وَهْب بن واضح یعقوبی

تاریخ یمینی

کتابی تاریخی به عربی درباره ابومنصور ناصرالدین سبکتگین و محمود غزنوی و اوضاع ایران تا اوایل قرن پنجم، نوشته ابونصر محمدبن عبدالجبار عتبی

تازا

شهری در شمال شرقی مراکش

تازَروالت

ناحیهای در منتهی الیه جنوب غربی مراکش، در میان کوههای ماورای اطلس

تازه آباد --> ثلاث باباجانی

تازه بهار --> بهار، محمد تقی؛جراید

تازه شهر

شهری در بخش مرکزی شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی

تازه کَندِ اَنگوُت

شهری در بخش انگوتِ شهرستان گِرْمی در استان اردبیل

تازی / تازیان

در فارسی به معنای عرب، زبان عربی/ مردم عرب

تازیانه --> شلاق

تاسوعا --> عاشورا

تأسیسی

اصطلاحی اصولی و فقهی و حقوقی درباره احکام و قوانینی که برای نخستین بار تشریع و تقنین شده اند.

تاشفین --> عبدالوادیان

تاشفین الموسوس --> مرینیان

تاشفین بن علی --> مرابطون