جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تاتی، گویشها --> تات

تاج (1)

سرپوش یا حلقه ای زینتی معمولاً از زر و جواهرنشان که ملکان، ملکه ها و مانند آنها در بعض آیینهای رسمی به عنوان نماد سلطنت بر سر می گذارند. - واژگان - تاریخچه

تاج (2)

کاخی در شرق بغداد از اواخر قرن سوم

تاج اصفهانی، جلال

خواننده بلند آوازه موسیقی ایرانی (قرن14)

تاج التراجم --> اسفراینی، شاهفور بن طاهر

تاج التواریخ --> سعدالدین افندی

تاج الدوله یزدگرد بن شهریار --> باوندیان

تاج الدین اشنوی --> اشنوی، تاج الدین

تاج الدین بلغاری --> بلغاری، حسن بن یونس

تاج الدین علیشاه جیلانی

وزیر ایرانی سلطان محمد خدابنده اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادرخان (قرن8)

تاج الدین فیروز --> بهمنیان دکن

تاج الدین یلدوز

نام دو تن از امرای ترک غوری 1) تاج الدین یلدوز المعزی، غلام سلطان معزالدین محمد سام (قرن6) 2) تاج الدین یلدوز، از سرهنگان و پهلوانان غوری که در خدمت حکام هرات، ملک فخرالدین و جمال الدین محمد سام بود (قرن8)

تاج السلطنه

دوازدهمین دختر ناصرالدین شاه (قرن14)

تاج العروس --> القاموس المحیط

تاج العُلی عَلَوی، اشرف بن اَعَزّ/ اَغَرّ

نسب شناس، عالم، شاعر و مفسر شیعی (قرن6و7)