جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پَهلِه

شهری در استان ایلام

پیاز

گیاهی از تیره سوسنیان، و سوخ خوراکی معروف آن

پیاستر --> سکّه

پیام اکبرآبادی، میرشرف الدین علی خان

شاعر هندی (قرن12)

پیامبری --> نبوت

پیام نو/ پیام نوین

ماهنامه ادبی وابسته به انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی

پیترو دلاّواله --> دلاواله، پیترو

پیچ

عنصری تزیینی در معماری

پیچازی --> پارچه / پارچه بافی

پیچه --> روبند

پیر

از اصطلاحات عرفانی - واژه شناسی - در عرفان

پیر، بقعه

بنای تاریخی در تاکستان

پیرآموز --> خطاطی

پیراحمد --> اتابکان لرستان؛قره مانیان

پیراحمد زرکوب --> غیاث الدین نقّاش