جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پوشنگ --> بوشنج

پوشو- کنگ

بازرگان و دولتمرد مسلمان چینی (قرن7)

پوکاک، ادوارد

خاورشناس انگلیسی، و استاد کرسی ادبیات عربی در آکسفورد (قرن11)

پول

واحد ارزش و رایجترین واسطه داد و ستد و وسیله پرداخت. - تاریخچه و اقسام پول - نظام پولی در جهان اسلام - احکام فقهی

پولاد --> فولاد

پولاد غوری --> غوریان (1)

پولادین، محمود خان

از افسران ژاندارمری و فرمانده هنگ پهلوی (قرن14)

پولاک، یاکوب ادوارد

اولین معلم طب در مدرسه دارالفنون، پزشک دربار ناصرالدین شاه و ایرانگرد محقق اتریشی (قرن13)

پولُس فارسی

حکیم و منطقی عهد ساسانی

پول سیاه --> قران (1)

پولک دوزی --> رودوزی

پولیساریو

سازمانی سیاسی- نظامی، متشکل از مردم صحرای غربی در شمال غربی افریقا، که در راه کسب استقلال مبارزه می کند.

پوماکها

مسلمانان بلغاری زبان بلغارستان و تراکیا/ تراس که اکنون میان بلغارستان، یونان و جمهوری مقدونیه یوگسلاوی تقسیم شده اند. - تاریخ پوماکها تا جنگ جهانی دوم - پوماکها در جنگ جهانی دوم

پونا

ولایت و شهری در جنوب هند در فلات دکن

پونتیاناک

نام بخشی از مقر فرمانداری کل هلند در برونئو، و نیز سلطان نشینی در دلتای رود کاپواس و پایتخت آن