جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پلیو، پول --> تاریخ سری مغولان

پماکها/ پوماقها --> پوماکها

پِمبا

جزیره ای در مشرق آفریقا در شمال زنگبار و در ساحل تانزانیا

پناباد --> قران (1)

پِنانگ

یکی از ایالتهای اتحادیه مالزی

پناه آباد --> سکّه

پناهندگی

ترک موطن به دلیل ترس موجه از تعقیب برای نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی، و پناه آوردن به مکانی دیگر - تاریخچه - پناهندگی در فقه اسلامی

پنبه

گیاهی که از غوزه آن در ریسندگی و بافندگی استفاده می شود. - ایران - افغانستان - سرزمینهای عرب زبان - قلمرو عثمانی - آسیای مرکزی - پاکستان

پَنثَی

اصطلاحی که به مسلمانان چینی ایالت یونّان و قیام آنها اطلاق می شد (قرن13).

پنجاب

ایالتی در شمال غربی شبه قاره هند

پنجابی

مسامحتا نام زبان هندو - آریایی سرزمین پنجاب که آن را گاه پُنجابی می گویند.

پنجابی، شیخ اسدالله

از حکما و عرفای شبه قاره هند (قرن13)

پنج انگشت

درختچه ای دارای برگهای مرکب پنجه ای با خواص دارویی

پنجاه و سه نفر

گروهی سیاسی با گرایشهای مارکسیستی به رهبری دکتر تقی ارانی ؛ نیز معروف به گروه ارّانی (قرن14)

پنج پیر

پنج زاهد در شبه قاره هند که پیروی از آنان را آیین "پنج پیری" یا "پنج پیریه" میگویند.