جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پشنگ اتابک --> اتابکان لرستان

پشیز --> پول

پطرس آلفونسی --> آلفونسی، پطرس

پطروشفسکی، ایلیاپاولوویچ

خاورشناس روس (قرن13و14)

پغمان --> کابل

پکتیا

ولایتی در مشرق افغانستان

پکتیکا

ولایتی در افغانستان

پُل

طاق و گذرگاهی برای عبور از رودخانه، دره، خندق و سایر عوارض عمیق طبیعی

پِلاّ، شارل

خاورشناس عربی دان الجزایری، محقق در زمینهء ادبیات عرب (قرن13و14)

پلاتوی تیُولیایی

دانشمند ایتالیایی، مترجم آثار علمی از زبانهای عربی و عبری به لاتینی (قرن6)

پلدختر

شهرستان، شهر و بقایای پلی در استان لرستان

پلدشت

بخش و شهری در شهرستان ماکو

پل سفید

مرکز شهرستان سوادکوه در استان مازندران

پلسنر، مارتین

مستشرق یهودی و متخصص تاریخ علوم اسلامی (قرن13و14)

پل صراط --> صراط