جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پزشکی

تاریخچه آن در ممالک اسلامی - واژگان - پزشکی ایرانیان در دوره پیش از اسلام - پزشکی اعراب در دوره پیش از اسلام - پزشکی در دوره اسلامی - تکمله (تألیفات پزشکی) - مبادلات پزشکی میان چین و جهان اسلام

پُزَنتی --> بُزَنطی

پژاروواک --> پاساروفچه

پژمان بختیاری، حسین

شاعر، محقق و مترجم ایرانی (قرن13و14)

پژواک، عبدالرحمان

شاعر،‌ نویسنده و سیاستمدار افغانی (قرن13و14)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نهادی پژوهشی در حوزه علوم انسانی

پساکوه --> درگز

پست/ پستخانه --> وزارت پست و تلگراف و تلفن؛برید (1)

پسته

میوه خوراکی درختچه ها یا درختانی "دوپایه" و صمغدار با عمری دراز - واژگان - انتشار در جهان اسلام

پسته شامی

دانه های بوته علفی یکساله ای از تیره پروانه آسایان

پَسِر

در گذشته سلطان نشینی در جنوب شرقی برنئو، امروزه در ایالت کالیمانتان تیمور در جمهوری اندونزی

پسروری، محمد مقیم --> محمد مقیم پسروری

پَسِسِر

واحدی اداری در پادشاهی ماتارام در جاوه مرکزی که سواحل شمالی جاوه را از چیربون در مغرب تا سورابایا در مشرق دربر می گیرد.

پسَنْتَرِن

در زبان جاوه ای محل تحصیل "سنتری"، یعنی طلاب علوم دینی

پسندیده، سید مرتضی

روحانی ایرانی و از فعالان سیاسی حوزهء علمیهء قم (قرن14)