جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پره سر

بخش و شهری در شهرستان رضوانشهر در استان گیلان

پری

موجودی افسانه ای، بسیار زیبا و فریبا، در داستانهای عامیانه و سنتی فارسی

پری/ قلعه پری --> زندیان، سلسله

پریخان خانم

دختر شاه طهماسب اول و شاهزادهء بانفوذ دربار صفوی (قرن10)

پریزاد، مدرسه

از مدارس قدیم مشهد

پریزْرِن

شهر مسلمان نشین کوسوو/ کوزوو

پریشان --> قاآنی، حبیب

پریشان

دریاچه ای در استان فارس

پریشان، عبدالهادی داوی

آزادیخواه، مشروطه طلب، سیاستمدار، ادیب و شاعر افغانی (قرن14)

پریشتینا --> پرشتنه

پِرّیِم --> فِرّیِم

پِریم --> مَیّون

پَرَیْم چَنْد

بنیانگذار شیوه نوین داستان نویسی در ادبیات اردو و هندی (قرن13و14)

پزدوه/ پزده --> بزده

پَزدَوی --> بزدوی، علی بن محمد