جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پرتوی شیرازی

حکیم و شاعر ایرانی (قرن9و10)

پرتوی لاهیجی --> پرتوی شیرازی

پرچم (1)

(درفش، عَلَم، رایت و بیرق)، از نمادهای اصلی اقوام و ملتها و دولتها - پرچم در جهان اسلام - پرچم در ایران - پرچم در جهان اسلام معاصر

پرچم (2)

نشریه ای که به صاحب امتیازی و مدیریت سید احمد کسروی در تهران منتشر می شد (قرن14)

پرچمن --> غوریان (1)؛افغانستان؛غوریان (2)

پرچین کاری

روشی در منبّت کاری در معماری شبه قاره هند

پرده

در موسیقی

پرده (درعرفان) --> حجاب (2)

پرده خوانی

نوعی نمایش مذهبی ایرانی

پرده دار --> حاجب

پردیس -->

پرزیوان --> قندهار(1)

پرساوش --> بَرساوُش

پرسپولیس --> تخت جمشید

پرستار/ پرستاری

بیماردار/ مراقبت و مواظبت از فرد دیگر