جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابرقو --> ابرکوه

ابرکوه

شهری از توابع یزد واقع در سر راه شیراز به یزد

اِبِرمَن، واسیلی الکساندرویچ

متخصص در اشعار فارسی ترجمه شده به عربی (قرن 14)

ابر و باد (نوعی کاغذ) --> کاغذ/ کاغذ سازی

اِبرُه

رودی در اسپانیا، مذکور در آثار مؤلفین عرب

اَبرهه

پادشاه مسیحی یمن (قرن 6 م)

ابری اصفهانی --> محمد بن راشد ابری اصفهانی

ابریشم

رشتهء نازک و شفاف کرم ابریشم که در نساجی مورد استفاده قرار می گیرد. - فقه اللغه - تجارت و تولید ابریشم و استفادهء آن در صنایع - منسوجات ابریشمی ایران - در امپراطوری عثمانی

ابریشم شهر --> فلاورجان

اِبریق --> ظرف

ابزری، عمیدالدین ابونصر --> سلغریان

اَبش خاتون

آخرین اتابک فارس و دختر اتابک سعد بن ابی بکر زنگی، (قرن 7) - ابش خاتون یا خاتون قیامت: بنایی نیمه منهدم بیرون شهر شیراز (قرن 7)

ابشر --> چاد

ابشین

پایتخت ولایت قدیمی غرجستان در افغانستان

ابشیهی، بهاءالدین

نحوی و دانشمند شافعی مذهب مصری (قرن9)