جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پای یِن- هو

رهبر مشهور شورشهای مسلمانان شمال غربی چین برضد حکومت چینگ منچو (قرن13)

پترا --> رقیم

پترو وارادین --> وارادین

پتشخوارگر

جاینامی با مرزهای نامشخص و متغیر، در وسیعترین گستره تاریخی آن محتملاً کمابیش منطبق با ناحیه کوهستانی ولایات شمالی ایران کنونی- از آذربایجان تا گرگان و شمال خراسان

پتگر، علی اصغر

نقاش ایرانی (قرن13و14)

پَتَنْجَلی --> تحقیق ماللهند

پَتْنه

شهری در ایالت بهار (بیهار) هند، واقع در ساحل راست رود گنگ

پتنی، محمد طاهر بن علی گجراتی

محدّث و رجالی حنفی مذهب (قرن10)

پَتِه

شهری کوچک در جزیره ای به همین نام در مشرق آفریقا

پته دوزی --> رودوزی

پچ --> پچوی

پِچِنِگها

اتحادیه ای از قبایل ترک اوراسیای مرکزی و غربی در قرون وسطا، با منشأ تبتی

پِچِنِه --> بَجّانه

پچوی

شهر و مرکز سنجقی در قسمت ماوراء‌ دانوب مجارستان

پچوی، ابراهیم

مورخ و وقایع نگار عثمانی (قرن10)