جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پاشا ایلی --> چَتالْجَه

پاشاخان

پیشخدمت خاصه ناصرالدین شاه و از رجال دوره سلطنت او (قرن13)

پاشاخان سرتیپ، حسین

کشیکچی باشی و از وزرای زمان مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار (قرن13و14)

پاشاخان مکری

از امیران دوره سلطنت محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

پاشیر --> آب انبار

پاطاق

منطقه ای با اهمیت حساس نظامی در مغرب ایران و نیز نام سابق دهستان، نام تنگ، گردنه، ده قدیمی و جایگاه یکی از آثار کم نظیر باستانی از عصر تمدن ایرانی پیش از اسلام

پاقلعه ایها --> ذوالریاستین، میرزا عبدالحسین

پاک پتن --> فریدالدین گنج شکر

پاک دامن بیبیان

از زیارتگاهها و مکانهای مقدس لاهور، با صدها سال پیشینه تاریخی

پاکدشت

شهرستان و شهری در استان تهران

پاکروان، حسن

دولتمرد عهد پهلوی (قرن13و14)

پاکستان

نخستین کشور اسلامی با نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دومین کشور اسلامی از لحاظ جمعیت

پاگشا --> عروسی

پالاسیوس، میگل آسین --> آسین پالاسیوس، میگل

پالاوانُن --> فیلیپین، مسلمانان