جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پاریس، معاهده (2)

پیمان صلح میان ایران و انگلیس که به جدایی هرات از ایران منجر شد (قرن13)

پاز

زادگاه فردوسی، نزدیک طوس، در شهرستان مشهد

پازن

از جانوران بومی ایران

پازوانت اوغلو/ پازواند اوغلی، عثمان --> پاسبان اوغلو، عثمان

پازوکی

طایفه بزرگ و قدیمی کرد آناطولی و ایران

پازهر --> پادزهر

پازیریک

درهء کوچکی در شمال کوهستان آلتایی، در جنوب سیبری مرکزی، در 79 کیلومتری مرز مغولستان - فرش پازیریک

پاس

مهمترین حزب اسلام گرای مالزی

پاسارگاد

نام رایج بازمانده کهنترین پایتخت هخامنشیان که در دوره اسلامی به نامهای دیگر، از جمله "مشهد مرغاب" معروف شده است.

پاساروفچه

شهری در صربستان که شهرت آن به سبب عهدنامهء صلحی است که در آنجا میان دولت عثمانی و دولتهای ونیز و اتریش منعقد شده است.

پاسبان اوغلو، عثمان

پاشای شورش ودین (قرن12)

پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه --> سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پاسکویچ، ایوان فیودورویچ

سردار روس، نایب السلطنه قفقاز و لهستان (قرن12)

پاسی

ناحیه ای در ساحل شمالی آچه در سوماترا

پاشا

بالاترین عنوان یا لقب افتخاری در تشکیلات حکومت عثمانی