جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پادزهر

دارویی ساده یا مرکب، که کنش فیزیولوژیک زهری (یا زهرهایی) را در تن آدمی خنثی کند، چه در درمان مسمومیت واقعی چه برای صیانت از مسمومیت احتمالی

پادشاه خاتون

از زنان فرمانروا در دولتهای اسلامی، هفتمین حکمران از قراختائیان کرمان (قرن7)

پادشاه نامه --> شاه جهان

پادشاهی مسجد

یا مسجد عالمگیری، در لاهور

پادگان --> ساخلو

پادوسبان/ پادوسبانان --> بادوسپانیان

پادیاب --> حوض/ حوضخانه

پاراب --> فاراب

پاراچنار

شهری در شمال غربی پاکستان

پارامسوارا --> مالاکا

پارت، رودی

خاورشناس نامور آلمانی و مترجم قرآن (قرن13و14)

پارچه / پارچه بافی

تاریخچه صنعت پارچه بافی در ممالک اسلامی - پیشینه - دستگاههای بافندگی و روشهای بافت - ایران - مصر - شام - اندلس - عثمانی - هند تولید و تجارت پارچه در دهه های اخیر

پارس، مجله --> لاهوتی کرمانشاهی، ابوالقاسم

پارس، موزه

کهنترین موزهء ایران در فارس

پارس آباد

شهرستان و شهری در استان اردبیل