جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پاپوس اسکندرانی

ریاضیدان و اخترشناس یونانی قرن چهارم میلادی، اهل اسکندریه

پاپی

از ایلات لر زبان منطقهء بالاگریوه در لرستان، و نام سکونتگاه آنان

پاتانی

منطقه ای در جنوب شرقی آسیا که سابقآ سلطان نشینی مالایایی بود، اما اکنون (به موجب معاهدهء بانکوک میان بریتانیای کبیر و سیام در 1909/1327) جزو تایلند است.

پاتختی --> عروسی

پاتراس --> بالی بادرا

پاترونا خلیل

رهبر شورشی در عثمانی در دوره سلطنت احمد سوم (قرن12)

پات کند --> بیکند

پاتن --> نهرواله

پاتَنجل --> تحقیق ماللهند

پاتنگان --> بادنجان

پاجه جی زاده، عبدالرحمان بن سلیم

ادیب و پژوهشگر عراقی (قرن13و14)

پاچنار --> تهران

پادارانه --> بُنیچه

پادُری

اصطلاحی برای کشیشان مبلغ مسیحی در کشورهای اسلامی، بویژه ایران و هند

پادْری

جنبش عمده احیای اسلام در مینانگ کابائو، سوماترا (قرن13)