جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیضا (2) --> لیبی

بیضاوی، عبدالله بن عمر بن محمد

مکنی به ابوالخیر و ابوسعید و ملقب به ناصرالدین، قاضی، فقیه شافعی، مفسر و متکلم اشعری (قرن7)

بیطار

واژه ای معادل دامپزشک

بیطار، صلاح الدین

سیاستمدار سوری، و از بنیانگذاران حزب بعث (قرن14)

بیطار، عبدالرزاق بن حسن

عالم دینی، ادیب و مورخ سوری (قرن13)

بیطره --> بیطار؛دامپزشکی

بیع

اصطلاح فقهی و حقوقی

بیعت

بستن پیمان وفاداری و اطاعت با پیامبر، امام، حاکم یا خلیفه

بیعت رضوان

عنوان بیعت جمعی از صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که به بیعت تحت الشجره نیز معروف است.

بیعت شجره --> بیعت رضوان

بیعت عقبه

نام دو بیعت مردم یثرب با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

بیعَه

عبادتگاه اهل کتاب

بیعه (واحد وزن) --> رَطل

بیغمی --> داراب نامه

بیغه --> چَناقْ قلعه