جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیرجند

- شهرستان و شهری در استان خراسان - گویش بیرجندی

بیرجندی، رئیس حسن

منشی، تاریخنگار و شاعر اسماعیلی (قرن7)

بیرجندی، عبدالعلی

ریاضیدان و منجم (قرن9و10)

بیرجندی، عبداللطیف --> عبداللطیف بیرجندی

بیرجندی، علاءالدین شمس الدین محمد

فلزکار (قرن9و10)

بیرجندی، گویش --> بیرجند

بیرجندی هادوی، محمّد هادی

فقیه و شاعر امامی (قرن13و14)

بئر شبع --> بئرالسبع

بِیرَق

واژه ترکی به معنای نیزه ای که بر نوک آن پارچه ای ابریشمین نصب می شده است.

بیرقدار

ترکیبی ترکی- فارسی به معنای "پرچمدار"

بیرقدار مصطفی پاشا --> مصطفی پاشا، بیرقدار

بیرگه

شهرکی در آسیای صغیر غربی و مرکز ناحیه ای وابسته به قضای [=ایلچه: شهرستان] اودَمش در ولایت [=ایل:استان] ازمیر

بیرم --> لار (2)

بیرم بهارلو، بیرم خان خانان --> بیرام خان

بئرمعونه

نام حادثه ای که در ناحیه و کنار چاهی به همین نام اتفاق افتاد و به شهادت فرستادگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجامید (قرن1)