جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیخودی --> سُکر و صحو؛فنا و بقا

بید

نامی مشترک برای همهء انواع درختان و درختچه های خانواده بیدیان در فارسی

بیدآبادی، آقا محمّد

حکیم و عارف ایرانی (قرن12)

بیداد (از گوشه های موسیقی) --> همایون

بیدار

نام سه نشریهء فارسی زبان، که دوتای آن در تهران و سومی در مزارشریف افغانستان به چاپ می رسید (قرن14)

بیداری --> سُکر و صحو

بیداری اسلامی --> اسلام گرایی

بیداریان نژاد، امیر

موسیقیدان و تنبک نواز ایرانی (قرن14)

بید انجیر --> کرچک

بیدپای --> کلیله و دمنه

بیدخت

دهستان سابق، و شهری در شهرستان گناباد خراسان

بیدخشت --> بید

بیدر

شهری در ایالت کرناتک هند و از مراکز مهم فرهنگ اسلامی- ایرانی در قرن نهم و دهم

بیدستر --> سگِ آبی

بیدق --> شطرنج