جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیت الله --> بیت الحرام

بیت المال

اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهادهای دولت اسلامی - تاریخچه - دوره عثمانی - غرب اسلامی - درآمدهای بیت المال

بیت المعمور

به معنای "خانه آباد"، مکانی که خداوند در قرآن یک بار بدان قسم خورده است: "و البیت المعمور"(طور:4)

بیت المُقَدّس

نخستین قبله و سومین شهر مقدس مسلمانان (پس از مکه و مدینه)، نیز شهری مقدس برای یهودیان و مسیحیان - تاریخچه - تاریخ دوره اسلامی تاریخ معاصر - تکمله - آثار و بناهای تاریخی

بیت بازی --> مشاعره

بیت برک --> مشاعره

بیت جبریل --> بیت جبرین

بیت جبرین

روستایی بزرگ در فلسطین، واقع در جنوب غربی بیت المقدس، میان الخلیل و غزه

بیت راس

دهکده ای در اردن

بیتِکچی --> بِتِکْچی

بیت لحم

از شهرهای تاریخی فلسطین که از قدیم زیارتگاه مهمی بوده است.

بیتنی

از قبایل پشتون در کناره ‌شرقی کوههای سلیمان که تجمع اصلی آنان در انتهای غربی کوههای گبرغر (نام ایرانی شده آن: رشته کوههای مروت) است.

بیتوز

سردار ترک و یکی از حاکمان شهر بُست (قرن4)

بیتوشی، عبدالله بن محمد

ادیب، نحوی، لغوی، فقیه شافعی، نسخه نویس، مؤلف و شاعر بصری (قرن12و13)

بیتی --> برات (2)