جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بی بی منجّمه

بانوی اخترشناس ایرانی (قرن7)

بی بی هیبت

زیارتگاهی بزرگ در حدود شش کیلومتری جنوب غربی باکو در جمهوری آذربایجان

بیت (1)

در شعر به دو مصراع گفته می شود.

بیت (2)

نوعی هنر مردمی و بومی کردی. شبیه [روایت داستان همراه با آواز]

بیت (3)

هر یک از دوازده بخش دایرةالبروج که به شیوه های خاص رایج در احکام نجوم تقسیم می شود.

بیتاب، عبدالحق

شاعر، ادیب و صوفی افغانی (قرن13و14)

بیت الاحزان

به معنای ماتمسرا، خانهء یعقوب پیامبر به هنگام دوری از فرزندش یوسف، در کتابهای تاریخ انبیا

بیت الحرام

کعبه یا خانهء خدا در شهر مکه

بیت الحِکمه

اولین و معتبرترین مؤسسه علمی- فرهنگی تمدن اسلامی در بغداد

بیت الدین

محلی در 45 کیلومتری بیروت، که ارتفاع آن از سطح دریا 850 متر است.

بیت الصّفا

محفلی ادبی که در اواخر (قرن13) در شهر شماخی، مرکز شروان، تأسیس شد.

بیت العتیق --> بیت الحرام

بیت الغزل --> غزل

بیت الفقیه

شهری در تهامهء یمن

بیت القصیده --> قصیده