جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیات، مصطفی قلی

سیاستمدار و بانی کشاورزی نوین ایران (قرن13و14)

بیاتلی، یحیی کمال --> یحیی کمال بیاتلی

بیاتی

لحنی ظاهرآ منسوب به طایفه بیات یا ساکنان ولایتی قدیمی به همین نام، و از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم - بیات اصفهان - بیات ترک - بیات کرد

بیاتی، عبدالوهاب

شاعر و ادیب عراقی و از پیشگامان شعر آزاد عرب (قرن14)

بیارجُمَند

بخش و شهری در استان سمنان

بَیّاسه

شهری قدیمی و کوچک در ایالت جیّان در اندلس

بیاسی، یوسف بن محمد

مورخ و ادیب اندلسی (قرن7)

بیاض

مجموعه و دفتری که در آن مطالب گوناگون گردآوری شود.

بیاضه / بیاضیه --> بیابانک

بیاضی، ابوجعفر

شاعر بغدادی (قرن5)

بیاضی، احمد بن حسن

فقیه حنفی و قاضی دانشمند ترک (قرن11)

بیاضی، زین الدین علی بن عبدالجلیل

محدث و متکلم شیعی (قرن6)

بیاضی، علی بن محمد

متکلم، مفسر، منطقی، ادیب و شاعر امامی لبنانی (قرن9)

بیان

از علوم مهم بلاغی

البیان

کتابی به زبان عربی دربارهء معجزات پیامبران علیهم السلام، تألیف ابوبکر محمد بن طیب باقلانی متکلم اشعری مذهب (قرن4)