جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بهمنیان دکن

سلسله ای از پادشاهان مسلمان دکن (قرن8تا10) - بناهای یادبود

بَهمَئی

از طوایف لُر کهکیلویه

بهنام، عیسی

باستان شناس ایرانی، از بنیانگذاران رشتهء باستان شناسی دانشگاه تهران و از پایه گذاران موزهء مردم شناسی (قرن14)

بهنداری، سوجان رای

مؤلف احتمالی خلاصة التواریخ در تاریخ عمومی هند به زبان فارسی که در دوران حکومت اورنگ زیب و با تکیهء خاص بر حکام دهلی نوشته شده است (قرن11و12).

بَهنَسا

از شهرهای مشهور مصر میانه قرون وسطی.

بَهْو

اصطلاحی در معماری اسلامی، به مفهوم بنایی مقدم بر بنای اصلی، سرسرا، محل پذیرایی مهمانان، این لغت عربی در اصل به فضای خالی وسیعی اطلاق می شود که بین دو فضا محدود شده باشد.

بهوپال

بوپال، در گذشته کشور نواب نشین، امروزه از شهرهای بزرگ هند، مرکز ایالت مدهیاپرادش

بُهوتی (یا بهوتی)، منصوربن یونس

فقیه حنبلی (قرن11)

بهیره

شهری در شهرستان سرگودها در ایالت پنجاب پاکستان

بی --> بیگ و بیگم

بیابان (1)

منطقه ای با بارندگی اندک، پوشش گیاهی کم و بی بهرگی از آبهای سطحی

بیابان (2)

دشت و بخشی در شهرستان میناب در استان هرمزگان

بیابانک

نام متأخر ناحیه ای قدیمی در دشت کویر و نیز دهستانی به همین نام در استان اصفهان

بیات، قبیله ترک

از قبایل بیست و دو گانه اُغُز (غُز) پراکنده در ایران، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، سوریه، و عراق.

بیات، مرتضی قلی

از نخست وزیران دورهء پهلوی اول (قرن14)