جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بهستون (2) --> بیستون، ظهیرالدوله ابومنصور بن وشمگیر

بهسنی --> بِسنی

بهشت --> جنّت

بهشت زهرا

گورستان بزرگ تهران

بهشتی، ابوالعلا محمد بن احمد

ریاضیدان ایرانی (قرن8)

بهشتی، احمد سِنان چلبی

شاعر و مورخ ترک (قرن9و10)

بهشتی، محمد

روحانی برجسته و مؤثر در انقلاب اسلامی ایران (قرن14)

بهشمیه --> جُبائی، ابوهاشم عبدالسلام بن محمد

بهشهر

شهرستان و شهری در مشرق استان مازندران

بَهطّی --> راجپوتها

بَهَق --> بَرَص

بهقباد

بخشی حکومتی که قباد اول، پادشاه ساسانی، در اوایل قرن ششم میلادی در کنار شاخه بابلی رود فرات ایجاد کرد.

بهکّر --> بَکّر

بهگوان داس هندی

شاعر و نویسنده فارسی زبان هندی (قرن12و13)

بَهلا --> عُمان