جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَهَرتپور

از سلطان‌نشین‌های سابق هند، و از بخشهای فعلی ایالت راجستان این کشور

بَهُرَسیر

شهری کهن در کرانه غربی دجله و روبروی ایوان مدائن

بهرنگی، صمد

نویسنده داستانهای کودکان (قرن14)

بهروچ

شهری در گجرات هند، مرکز اداری ناحیه بهروچ

بهروچی، حسن بن نوح

عالم و مؤلف مشهور اسماعیلی (قرن10)

بهروز، امیر

از سران طایفه کرد دُنبُلی (قرن9و10)

بهروز، ذبیح

نویسنده، نمایشنامه‌نویس و محقق ایرانی (قرن14)

بهروز بن عبدالله

مهندس و والی عراق (قرن6)

بهروزخان

نواده امیر بهروز سلمان خلیفه و از خادمان سلاطین صفوی و از امیران خاندان کرد دُنبُلی (قرن10و11)

بهروز ساوجی --> بهروز، ذبیح

بُهره

نام جماعتی از اسماعیلیان هند

بهره --> ربا

بهزاد، حسین

مشهورترین نگارگر و مینیاتورساز معاصر ایران (قرن13و14)

بهزاد، کمال الدین

مشهورترین نگارگر ایران(قرن9)

بهستون (1) --> بیستون