جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بهجة التواریخ --> شکرالله رومی

بهجت الروح

رساله ای در موسیقی به زبان فارسی، تألیف عبدالمؤمن بن صفی‌الدین (قرن4)

البهجة المرضیة فی شرح الالفیة --> الفیۀ ابن مالک

بهجت مصطفی افندی

دانشمند و پزشک عثمانی (قرن13)

بهداشت --> حفظ الصحه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت

وزارتخانه عهده دار تنظیم و اجرای سیاستهای بهداشتی، درمانی، و آموزش پزشکی کشور.

بهدرا، گنیش داس

مورخ فارسی‌نویس هندو مذهب (قرن13)

بَهدینان

از نواحی قدیمی کردی‌نشین، و یکی از امارتهای معروف کرد - ناحیه - امارت - بادینانی، گویش

بَهدینان، گویش

عنوانی که به تسامح به زبان محاوره‌ای زردشتیان ایران داده شده‌است.

بَهر --> گَز (1)

بَهراء

طایفه ای از قبیله قُضاعه از تیره قحطان

بهرام (1)

نام ایزدی در دین زردشتی، ستاره‌ای در فلک پنجم و نام چند تن از پهلوانان و سرداران و شاهان - پیش از اسلام - در ادبیات فارسی

بهرام (2)

سردار ارمنی مسیحی که در خدمت فاطمیان مصر و وزیر جنگ خلیفه الحافظ لدین‌الله بود (قرن6).

بهرام (ستاره) --> مرّیخ

بهرام آباد --> رفسنجان