جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بهاری، (ملّا) غلام یحیی

از عرفا و علمای هند (قرن12)

بهاری، شیخ محمّد

عالم و عارف شیعی (قرن13و14)

بهاری، شیخ محمدباقر

مجتهد متنفذ و از رهبران مشروطه‌خواه همدان (قرن13و14)

بهاری، علی اصغر

موسیقیدان و نوازنده طراز اول کمانچه (قرن14)

بهاری، محب الله بن عبدالشکور

فقیه و قاضی‌القضات هندی (قرن11و12)

بهاری اورنگ آبادی --> غلام نور اورنگ آبادی

بهاریه

نوعی شعر که درباره بهار سروده شود. - در ادبیات فارسی - در ادبیات عربی - در ادبیات ترکی

بِهاسْکَرَه --> لیلاوَتی؛ویچه کنتیه

بهافریدیّه --> به آفرید

بهاولپور

در قدیم نام یک ایالت و شهر مرکزی آن در هند و امروزه شهری در ایالت پنجاب در پاکستان

بهای ملتانی --> بهاءالدین زکریا

بهائی، محمد افندی

فقیه و متکلم عثمانی (قرن11)

بهائیت

فرقه‌ای منشعب از آئین بابی، که خود برخاسته از مکتب شیخی است.

بهائیه --> بهاءالدین زکریا

بهائیه --> نقشبندیه