جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

به

میوه درختی به همین نام

به آفرید

بدعت‌گذار در آیین زردشت و مدعی پیامبری (قرن2و3)

به آفریدیه --> به آفرید

بهاءالحق --> بهاءالدین زکریا

بهاءالدوله ابونصر فیروز

پادشاه دیلمی (قرن4و5)

بهاءالدوله رازی

پزشک و عارف ایرانی (قرن9و10)

بهاءالدین ابن عقیل --> ابن عقیل، عبدالله بن عبدالرحمان

بهاءالدین اِربِلی، ابوالحسن علی بن عیسی

محدث، مورخ، ادیب و شاعر نامبردار شیعی (قرن7)

بهاءالدین ارزنجانی --> محمد بهاءالدین ارزنجانی

بهاءالدّین بغدادی، محمد بن مؤیّد

از دبیران استادان ترسّل در دربار خوارزمشاهیان (قرن6)

بهاءالدین بن ساعاتی --> ابن ساعاتی، علی بن رستم

بهاءالدین جوینی --> جوینی، خاندان

بهاءالدین حیدر آملی --> سیّد حیدر آملی

بهاءالدین خَرَقی

مؤلف آثار نجومی (قرن5و6)

بهاءالدین زکریا

عارف، از مریدان شیخ شهاب‌الدین سهروردی و مروج طریقت سهروردیه در هند (قرن6و7)